Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Kršan
Mali Lošinj
Bakar

Rezultati projektaLista bioetičkih standarda

Primarni cilj bioetičkih standarda je pružiti donositeljima odluka na razini lokalne samouprave listu što konkretnijih smjernica koje bi trebale voditi k unapređenju odnosa čovjeka i okoliša, prvenstveno ali ne isključivo živoga, a sve s ambicijom očuvanja zdravlja i uvećanja kvalitete života stanovništva te zaštite bioraznolikosti i drugih prirodnih resursa, uz poštovanje lokalnih gospodarskih planova i odabira („održivi razvoj“). Proces definiranja bioetičkih standarda zamišljen je tako da, gradeći na teorijskim zasadama „europske bioetike“, bioetike Fritza Jahra, ali i Vana Rensselaera Pottera i drugih „kompatibilnih“ mislilaca, metodom pluriperspektivnog sučeljavanja, integrira njihove spoznaje i stavove u orijentacijsku platformu. Platforma je predstavljena lokalnim dionicima u svakoj od triju partnerskih sredina (Mali Lošinj, Kršan, Bakar) – predstavnicima lokalne samouprave, turističke zajednice, nevladinih udruga i drugih relevantnih dionika, koji su argumentima utjecali na reviziju liste standarda.

 
Lokalne vlasti moći će konačnu listu standarda koristiti kao podlogu za strateško promišljanje razvoja i sustavnog podizanja kvalitete života na svom području, ali i kao turističku legitimaciju. Osim toga, očekuje se da će stanovništvo dosegnuti dodatnu bioetičku osviještenost koja će onemogućiti počinjanje ili izbjeći ponavljanje pogrešaka mnogih sredina. Lista bioetičkih standarda sastoji se od tri donekle isprepletene skupine standarda iz praktičnih razloga nazvanih „životinje“, „biljke“ i „ljudi i okoliš“. Kada se govori o standardizaciji odnosa prema životinjama i biljkama, svjesni smo da predlažemo mnoge novine koje bi trebale uzeti u obzir lokalne specifičnosti i postupnost primjene, a nikako naglost promjene običaja i svijesti.
 
Pristajanje uz neke od standarda moglo bi dovesti do mijenjanja ravnoteže u danom ekosustavu (npr., stimuliranje vegetarijanstva dovest će do povećanog uzgoja i konzumacije bilja), a uz druge signaliziranje političkih preferencija (npr. TTIP free zones). Posljednja skupina standarda objedinjenih pod nazivom „ljudi i okoliš“ usmjerena je primarno na dobrobit pojedine skupine, odnosno cijele zajednice. Utemeljena je dijelom i na primjerima dobrih praksi, poput projekta „Zdravi gradovi“, a u čije su osmišljavanje i provedbu aktivnosti uključene i javnozdravstvene institucije. Dio bioetičkih standarda izravno uključuje u svoj sadržaj javnozdravstvene programe prevencije, odnosno brige o pojedinim skupinama u društvu.

Uvoditi bilo kakva ograničenja u naše ustaljeno ponašanje – između ostaloga, i prihvaćanjem bioetičkih standarda – zapravo znači pokušaj povratka „prirodnom“ ponašanju koje, očekujemo, olakšava opstanak prirode kakvu znamo. Međutim, pritom zaboravljamo da bismo, da smo kojim slučajem ostali usklađeni s prirodom, bez propitivanja jeli i životinje i biljke, a da su se svijest o vegetarijanstvu i problematiziranje konzumacije životinja razvili kao nuspojave razvoja čeonog režnja, odnosno posljedične empatije. Nije nemoguće da će jednoga dana, zahvaljujući boljem znanju o biljkama i njihovim osjetima, čovjek biti pritisnut i grižnjom savjesti zbog konzumacije bilja. Zasad, očito, postoji bitna razlika u percepciji dužnosti prema životinjama i odnosa prema biljkama, pa moramo priznati da tu odstupamo od teorijskih zasada Fritza Jahra i ne poštujemo svetost života već svetost odabira, s idejom da svaki život ne treba i nije moguće bezuvjetno čuvati, ali ga se može i mora bezuvjetno promicati. Na kraju krajeva, ambicija bioetičkih standarda je da svijet poboljšaju, a ne da ga – pa makar i u postojećem nesavršenom obliku – dokinu.

Sudjelovanje na skupovima

2017.

Amir Muzur, Iva Rinčić, Specific role of lawyers and the legal perspective in the development of integartive Bioethics in Croatia, La bioethique, le juge et les droits de l’homme, 11.-12.04.2017, Ciudad de Panama.
 
Robert Doričić, Bioetički standardi u svjetlu javnozdravstvene (bio)etike / Bioethical Standards in the Light of Public Health (Bio)ethics, 16. lošinjski dani bioetike, 14. - 17. 5. 2017., Mali Lošinj.

Igor Eterović, Martina Šendula Pavelić, In Search of the Bioethical Leadership Standards/U potrazi za standardima bioetičkog rukovođenja, 16. lošinjski dani bioetike, 14. - 17. 5. 2017., Mali Lošinj.
 
Maja Miloš, Sadržaj i implementacija bioetičkih standarda – stavovi predstavnika lokalnih zajednica (Mali Lošinj, Bakar, Kršan) / The Content and Implementation of Bioethical Standards – Attitudes of the Local Community Representatives (Mali Lošinj, Bakar, Kršan), 16. lošinjski dani bioetike, 14. - 17. 5. 2017., Mali Lošinj.
 
Maja Miloš, Robert Doričić, Local Community Attitudes towards Implementation of the Bioethical Standards, 10th Medical Conference on Medical Practice in 21st Century: Emerging Trends, 22.-25.08.2017, Sofia, Bulgaria.
 

2016.

Robert Doričić, Igor Eterović, Javnozdravstveni principi kao izvor bioetičke refleksije, 15. lošinjski dani bioetike / 15th Lošinj Days of Bioethics, 15. - 18. 5. 2016., Mali Lošinj.

Željko Kaluđerović, Poimanje duše u fragmentima poslednjeg fisičara, 15. lošinjski dani bioetike/15th Lošinj Days of Bioethics, 15. - 18. 5. 2016., Mali Lošinj.

Iva Rinčić, Amir Muzur, Velika briga V. R. Pottera: “Populacijska bomba”, 15. lošinjski dani bioetike / 15th Lošinj Days of Bioethics, 15. - 18. 5. 2016., Mali Lošinj.
 
Robert Doričić, Javnozdravstveni parametri triju lokalnih zajednica – temelj bioetičkih odrednica: primjeri Bakra, Kršana i Maloga Lošinja, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Igor Eterović, Traženje bioetičkih smjernica u filozofiji planinarstva, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Nada Gosić, Bioetička edukacija u lokalnoj zajednici, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Tatjana Ivošević, Uloga lokalne zajednice u zaštiti kvalitete zraka, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Hrvoje Jurić, Ispravna prehrana i životinje, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Željko Kaluđerović, Respektovanje fitodiverziteta, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Ivica Kelam, Upravljanje poljoprivrednim zemljištem, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Tomislav Krznar, Lovstvo kao mehanizam zaštite okoliša, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Denis Leiner, Prilagodljivost ptica na urbane sredine, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Srećko Leiner, Razuman odnos lokalne zajednice prema prirodnim ekosustavima, sadašnjost su i budućnost prepoznatljivog načina života i održivog turizma – delta Neretve kao primjer, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Amir Muzur, Standardi u bioetici: motivi, efekti, limiti, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Sanja Ožić, Gospodarenje otpadom: od središnje uloge u kružnom gospodarstvu Europske unije do provedbe u jedinicama lokalne samouprave Republike Hrvatske, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Iva Rinčić, Arhitektura u službi života: grad kao inkubator bioetičkih standarda, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Hans-Martin Sass, Health and illness of the body politics, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Boštjan Surina, Željka Modrić Surina, Rijetke biljke – njihove osobitosti i razlozi ugroženosti, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Gordana Šimunković, Zdravlje i radni okoliš, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.

Vanja Vasiljev Marchesi, Tomislav Rukavina, Lovorka Bilajac, Zdravlje u zajednici, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Valerije Vrček, GMO u svjetlu enciklike o brizi za zajednički dom Laudato si’, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Damir Žubčić, Čovjek i kućni ljubimci – može li biti bolje?, Europska bioetika na djelu EuroBioAct: Radionice bioetičkih standarda, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 10. - 11. 6. 2016., Rijeka.
 
Iva Rinčić, Amir Muzur, Engendering bioethics: framework, scope, and limitations within the bioethical-standards approach. 5th Endendering International Conference: Engendering Habitat III. Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport, 5.-6.10.2016, Madrid.
 
Robert Doričić, Smjernice na putu k stvaranju bioetičkih standarda – primjeri dobre prakse Peti međunarodni bioetički simpozij, 21. - 22. 10. 2016., Sarajevo.
 
Amir Muzur, Iva Rinčić, Ćeif kao bioetičko pitanje. Peti međunarodni bioetički simpozij, 21. - 22. 10. 2016., Sarajevo.
 

2015.

Željko Kaluđerović, Anaksimenovo razumijevanje života/Anaximenes’ understanding of life, 14. lošinjski dani bioetike, 17. - 20. 5. 2015., Mali Lošinj.
 
Amir Muzur, Iva Rinčić, Bioetika: znanost ili religija/Bioethics: science or religion, 14. lošinjski dani bioetike, 17. - 20.5. 2015., Mali Lošinj.
 
Iva Rinčić, Amir Muzur, Robert Doričić, Bioetika je (vrlo) privatna stvar/Bioethics is a (very) private matter, 14. lošinjski dani bioetike, 17. - 20. 5. 2015., Mali Lošinj.

Robert Doričić, European Bioethics in Action: project presentation, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Nada Gosić, (Bio)ethics curriculum for postgraduate education of physicians–theoretical and practical possibilities for standardization, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Željko Kaluđerović, Do plants have consciousness?, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Amir Muzur, Iva Rinčić, Practical aspects of bioethics: some European and American views, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Iva Rinčić, Amir Muzur, In search of (lost) connection: organic architecture and bioethics The case of Frank Lloyd Wright (1867-1959), EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Hans Martin Sass, Serve, don’t preach! Do dood, don’t talk! – Asian traditions and perspectives, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.
 
Valerije Vrček, Precautionary principle and GMO, EuroBioAct International Conference Declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challanges, Medicinski fakultet u Rijeci, 12. - 13. 6. 2015., Rijeka.

 
Copyright 2015. EuroBioAct Joomla Templates 2.5